Kunde- & privatlivspolitik

Kald på Kunsten er dataansvarlig for behandling af personoplysninger i forbindelse med den behandling af personoplysninger, der sker som følge af køb af vores produkter og din aktivitet på vores hjemmeside.

Vi behandler kun personoplysninger, som er nødvendige at behandle ud fra legitime formål.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Kald Paa Kunsten Aps / Katrine Bonde Design Aps

Farrevej 16

8464 Galten

CVR 43353888

Køb af vores produkter

For at du kan indgå aftale med Kald Paa Kunsten, har vi brug for følgende oplysninger:
– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mail adresse
– Betalingsoplysninger

Vi behandler de pågældende personoplysninger for at opfylde den aftale om køb, som vi har indgået, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

I medfør af bogføringsloven opbevarer vi de pågældende oplysninger i op til fem år efter seneste køb, hvorefter oplysningerne slettes.

Markedsføring

Vi bruger personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig. Den målrettede kommunikation inkluderer udsendelse af nyhedsbreve. Kald Paa Kunsten kan foruden dette behandle personoplysninger om dig i forbindelse med vores interaktion (bl.a. likes, follows, delinger m.v.) på forskellige sociale medier, herunder LinkedIn, Facebook og Instagram.

For at opbygge og pleje stærke relationer til vores eksisterende og potentielle klienter, behandler vi personoplysninger om dig i webCRM og Klaviyo.

Hertil behandler vi udelukkende almindelige personoplysninger i form af kontaktoplysninger som navn, email og telefonummer.

Kilderne til personoplysningerne stammer fra dig selv. Ved brug af vores hjemmeside indhenter vi oplysninger i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet.

Vi behandler oplysningerne på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, som vi forfølger, er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale, vi sender til dig. De legitime interesser, som vi forfølger ved behandlingen i vores CRM-system, er at kunne varetage den daglige kundeadministration og -relation, samt håndtering af regnskabs- og økonomiopgaver.

Har du tilmeldt dig et eller flere af vores nyhedsbreve, gemmer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os. Har vi indsamlet offentlig tilgængelig information om dig for at kunne gennemføre markedsføringsmæssige tiltag, gemmer vi materiale om dig, så længe det pågældende tiltag er i gang og to år derefter.

Som hovedregel opbevares personoplysninger på vores sociale medier i et år. For at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring, kan der dog i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder.

Vi opbevarer dine personoplysninger i vores CRM-system, så længe det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 5 år efter forretningsforholdets ophør, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

Brug af hjemmesiden (cookies)

Når du besøger vores hjemmeside, opsamles der ved brug af “cookies” ligeledes personoplysninger om din adfærd.

Det gør vi, da vi ønsker at tilbyde en overskuelig hjemmeside med det indhold, som er mest relevant for dig.

Ved at bruge vores hjemmeside og trykke ACCEPTER ALLE på vores cookiebanner første gang du besøger hjemmesiden, giver du samtykke til, at vi må bruge cookies. Du kan tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten, ligesom du kan blokere cookies i din browser .

Derudover bruger en log-statistik på kaldpaakunsten.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Kald Paa Kunsten’s hjemmeside.

Modtagere

Vi behandler alle personoplysninger fortroligt og videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger. Dette kan dog ske til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår Kald Paa Kunsten med drift af virksomheden.

Dine rettigheder

Som registrerer hos Kald Paa Kunsten har du en række rettigheder.

  • Ret til indsigt. Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger samt at anmode om at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager.
  • Ret til berigtigelse. Du har ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget og få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
  • Ret til at blive glemt. Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.
  • Ret til begrænset behandling. Du har endvidere ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, således at personoplysningerne ikke må behandles på anden vis end blot at blive opbevaret.
  • Ret til dataportabilitet. Endelig har du ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til personlig brug, samt ret til at flytte dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.
  • Ret til indsigelse. Du har ret til i særlige situationer at modsætte dig en lovlig behandling af dine personoplysninger fx ved direkte markedsføring.

Kontakt

Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder eller har du spørgsmål til vores behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte os på tlf.  eller email jakobsenconsult@hotmail.com.

Du har tilmed ret til at klage til Datatilsynet. Vi henviser i den forbindelse til Datatilsynets hjemmeside.

Vores kontaktoplysninger:

Kald Paa Kunsten Aps / Katrine Bonde Design Aps

Farrevej 16

8464 Galten

CVR 43353888

Senest opdateret 12.06.2023

Indkøbskurv
Scroll to Top

Katrine Bonde

Launch maj